De maximumfactuur

Heb ik recht op de maximumfactuur?

Als jouw medische kosten en die van je gezinsleden in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt je ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug. De maximumfactuur (MAF) is dus een systeem dat de uitgaven voor geneeskundige verzorging van je gezin binnen de perken houdt.

Er zijn 3 types van MAF, met elk hun eigen berekening van het maximumbedrag: