Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Ziekenfonds

In België moet je je aansluiten bij een ziekenfonds. Alleen op die manier kan je gebruikmaken van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit.

Je kiest zelf bij welk type ziekenfonds je je aansluit om gedekt te zijn door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:

 • het christelijke ziekenfonds
 • het liberale ziekenfonds
 • het onafhankelijke ziekenfonds
 • het neutrale ziekenfonds
 • het socialistische ziekenfonds
 • de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) – een openbare instelling die voor de verplichte verzekering dezelfde functie vervult als de ziekenfondsen
 • de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), als je tot het statutaire personeel van de NMBS behoort

Op elk moment in je leven kan je geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarvoor je een beroep kan doen op je ziekenfonds: zwangerschap, ziekte, opname in een ziekenhuis, arbeidsongeschiktheid, overlijden... Ze worden allemaal gedekt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Welke kaarten zijn er?

Wie aangesloten is bij een ziekenfonds, kreeg een SIS-kaart. Die kaart had 2 doelstellingen:

 • de personen identificeren die aangesloten zijn bij een ziekenfonds, en
 • de rechten nagaan van die personen op het gebied van terugbetaling van de gezondheidszorg (het zogenoemde ‘statuut in de ziekteverzekering’ of de ‘verzekerbaarheid’).

Vanaf 1 januari 2014 hebben de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer laten aanmaken of uitreiken. Een nieuw systeem op basis van de elektronische identiteitskaart nam de functionaliteiten van de SIS-kaart over.

Voor de sociaal verzekerden zonder Belgische elektronische identiteitskaart is er een nieuwe kaart: de isi+-kaart.


Instellingen

Wat is het nut van een globaal medisch dossier?

Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij je huisarts, kan deze je beter begeleiden en en wordt het overleg tussen verschillende artsen makkelijker. Via de preventiemodule kan je preventief aan je gezondheid werken. Bovendien krijg je een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij je huisarts.

Je vindt meer informatie over het globaal medisch dossier op de website van het RIZIV.


Zijn je medische kosten terugbetaald?

In België hebben verzekerde personen toegang tot kwaliteitsvolle verzorging, via de regeling van de verplichte ziekteverzekering. De ziekteverzekering neemt immers de kosten van talrijke verstrekkingen ten laste (raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz.). In bepaalde gevallen neemt ze de kosten volledig ten laste (het volledige officiële tarief), in andere gevallen gedeeltelijk.

Om de geneeskundige verzorging voor zo veel mogelijk mensen financieel toegankelijk te maken, zijn er verschillende maatregelen die je kosten voor geneeskundige verzorging kunnen verlagen: verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur, derdebetalersregeling, enz.


Instellingen

Welk land is bevoegd voor mijn gezondheidszorg als ik ga wonen en werken in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland?

Als je in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland woont en er een beroepsactiviteit uitoefent, dan ben je automatisch een sociaal verzekerde van dat land, dat dan het enige bevoegde land wordt voor je verzekering op het vlak van gezondheidzorg. Die regel is ook van toepassing als je een beroepsactiviteit in België uitoefent of je wettelijke verblijfplaats in België behoudt.

Opgelet:

 • Als je tegelijk in België en in een andere lidstaat van de EER werkt, dan kunnen er nog andere, meer specifieke regels van toepassing zijn. Vraag hierover meer informatie aan je ziekenfonds.
 • Voor gedetacheerde werknemers gelden ook specifieke regels.

Welk land is bevoegd voor mijn pensioen/gezondheidszorg als ik gepensioneerd ben?

Als gepensioneerde kun je in een andere lidstaat van de EER wonen, terwijl je toch je pensioenrecht en dekking van gezondheidszorg ten laste van België behoudt.

Meer informatie over je gezondheidszorg en je pensioen vind je op de pagina U gaat in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland wonen op de website van het RIZIV.


Instellingen

Welke zorg is terugbetaald?

Je ziekenfonds betaalt de basistandzorg voor je kinderen onder de 19 jaar volledig terug. Als je tandarts zich houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met ziekenfondsen, dan is die basistandzorg dus helemaal gratis.

De volgende zorg is basistandzorg:

 • Mondonderzoek,
 • tandsteen verwijderen,
 • tanden vullen of herstellen,
 • tandzenuwen behandelen, en
 • tanden trekken.

Je vindt meer informatie over de terugbetaling van tandzorg voor kinderen op de website van het RIZIV.


Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door die drie partijen.

Momenteel zijn er zorgtrajecten met betrekking tot chronische nierinsufficiëntie en diabetes type 2.


Moet ik me aansluiten bij een ziekenfonds?

De ziekenfondsen betalen, onder toezicht van het RIZIV, geneeskundige verstrekkingen en uitkeringen. Om daar recht op te hebben, ben je verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Je moet lidgeld betalen aan je ziekenfonds. Als je daarmee in orde bent, dan biedt je ziekenfonds ook een aanvullende verzekering aan. Dat zijn alle diensten en voordelen die het ziekenfonds aanbiedt bovenop de verplichte verzekering. Bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) betaal je geen lidgeld, maar ontvang je ook geen aanvullende verzekering.


Instellingen