Ziekenfonds

In België moet je je aansluiten bij een ziekenfonds. Alleen op die manier kun je gebruikmaken van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Je hebt de keuze tussen verschillende ziekenfondsen:

 • het christelijk ziekenfonds
 • het liberaal ziekenfonds
 • het onafhankelijk ziekenfonds
 • het neutraal ziekenfonds
 • het socialistisch ziekenfonds
 • de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) is een openbare instelling die in het raam van de verplichte verzekering dezelfde functie vervult als de ziekenfondsen.
 • als je tot het statutaire personeel van de NMBS behoort, is er voor jou de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Op elk moment in je leven kun je geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarvoor je een beroep kunt doen op je ziekenfonds:

 • zwangerschap
 • ziekte
 • opname in een ziekenhuis
 • arbeidsongeschiktheid
 • overlijden

Al die gebeurtenissen worden gedekt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.