Terugbetaling van medicatie

De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Een geneesmiddel is vergoedbaar als:

  • de apotheker een voorschrift opgesteld door een huisarts, een specialist, een tandarts of een vroedvrouw krijgt
  • de apotheker het geneesmiddel aflevert
  • het geneesmiddel op een van de lijsten van de geneesmiddelen met terugbetaling staat
  • de terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd.

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets. 

In andere gevallen, is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (het “remgeld” genoemd”). 

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, is je persoonlijk aandeel kleiner. Het “resterende” bedrag van de kosten van het geneesmiddel betaalt het ziekenfonds terug aan de apotheker in het kader van de derdebetalersregeling. 

De Maximumfactuur (MAF) biedt elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond).  Als jouw medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische kosten volledig terugbetaald. 

Wanneer je het slachtoffer van een arbeidsongeval wordt, komt de verzekeringsmaatschappij van je werkgever, of het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) in geval van een ongeval voor 1988, tussen in je onkosten. De medische zorgen na het ongeval worden volgens het RIZIV-tarief terugbetaald. Schrijft je arts je medicatie voor, dan wordt die volledig terugbetaald. Bij een ziekenhuisopname blijven de meeste supplementen wel ten laste van de patiënt.