Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Terugbetaling van medicatie

De ziekteverzekering van je ziekenfonds geeft je recht op een basisvergoeding voor bepaalde geneesmiddelen en op een terugbetaling van veel diensten van zorgverleners (dokters, fysiotherapeuten, tandartsen enzovoort).

De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Een geneesmiddel is vergoedbaar als:

 • de apotheker een voorschrift krijgt dat opgesteld is door een huisarts, een specialist, een tandarts of een vroedvrouw
 • de apotheker het geneesmiddel aflevert
 • het geneesmiddel op een van de lijsten van de geneesmiddelen met terugbetaling staat
 • de terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt je als patiënt niets. 

In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaal je als patiënt je persoonlijk aandeel (het 'remgeld').

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, is je persoonlijk aandeel kleiner. Het resterende bedrag van de kosten van het geneesmiddel betaalt het ziekenfonds terug aan de apotheker volgens de derdebetalersregeling.

Als je een beroep doet op een zorgverlener, draagt je ziekenfonds geheel of gedeeltelijk bij in de kosten. Welke geneeskundige verstrekkingen je ziekenfonds terugbetaalt, lees je op de website van het RIZIV.

De Maximumfactuur (MAF) biedt elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond). Als je medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijg je verdere kosten volledig terugbetaald.

Heb je een arbeidsongeval gehad, dan komt de verzekeringsmaatschappij van je werkgever tussen in je onkosten. (Voor ongevallen van vóór 1988 is het Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, dat tussenkomt.) Medische zorgen na het ongeval worden volgens het RIZIV-tarief terugbetaald. Schrijft je dokter je medicatie voor, dan wordt die volledig terugbetaald. Bij een ziekenhuisopname blijven de meeste supplementen wel ten laste van de patiënt.

Op welke tegemoetkoming heb je recht?

Ben je jonger dan 25 jaar? Dan krijg je een extra tegemoetkoming in de prijs van bepaalde voorbehoedsmiddelen. Die maatregel wil de toegang tot voorbehoedsmiddelen verbeteren en dus ongewenste zwangerschappen bij jongeren voorkomen.

Voor de morning-afterpil heeft iedereen, ongeacht hun leeftijd, recht op deze tegemoetkoming.

De ‘extra tegemoetkoming’ voor jongeren is een tegemoetkoming die bovenop de ‘klassieke tegemoetkoming’ van de verplichte ziekteverzekering komt. De ‘klassieke tegemoetkoming’ is de tegemoetkoming waarop ook mensen vanaf 25 jaar recht hebben.


Instellingen

Welke farmaceutische kosten betaalt de ziekteverzekering terug?

De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt bepaalde farmaceutische kosten volledig of gedeeltelijk terug. Er zijn wel een aantal voorwaarden.

Het gaat om de volgende categorieën:

 • farmaceutische specialiteiten: geneesmiddelen geproduceerd door farmaceutische bedrijven,
 • magistrale bereidingen: geneesmiddelen die de apotheker zelf heeft bereid en die afgeleverd zijn op basis van het voorschrift van een arts,
 • voorbehoedsmiddelen voor jongeren tot en met 24 jaar,
 • pijnstillers bij chronische zieken,
 • actieve verbandmiddelen,
 • radiofarmaceutische producten: producten bestemd voor diagnostische en/of radiotherapeutische toepassingen in de geneeskunde die ofwel zelf radioactief zijn, ofwel radioactief gemaakt worden (door combinatie met een radionuclide),
 • medische zuurstof,
 • weesgeneesmiddelen: geneesmiddelen gebruikt voor de diagnose, de preventie of de behandeling van een zeldzame ziekte waarvoor er geen preventief middel, diagnostisch middel of geen behandeling bestaat, of – als dat wel het geval is – die een significant voordeel bieden voor de patiënt,
 • geneesmiddelen bij vruchtbaarheidsstoornissen,
 • ‘Unmet Medical Need’: voor bepaalde innovatieve geneesmiddelen kan een tegemoetkoming worden toegekend, zelfs nog voordat ze geregistreerd zijn. Dat is mogelijk wanneer ze gebruikt worden bij de behandeling van een ernstige of dodelijke aandoening waarvoor geen therapeutisch alternatief bestaat.

Meer informatie vind je op de pagina De terugbetaling van een geneesmiddel op de website van het RIZIV.