Terugbetaling bij verblijf in ziekenhuis

Als je in een algemeen ziekenhuis moet verblijven, sta je niet helemaal alleen in voor de kosten. Ze worden verdeeld tussen jou en je ziekenfonds.

Het ziekenhuis factureert de kosten die worden gedragen door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging rechtstreeks aan je ziekenfonds. Het bedrag dat je zelf moet betalen voor de verzorging tijdens een ziekenhuisopname, hangt af van de volgende elementen:

  • je statuut: gewone verzekerde of rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming
  • de keuze van je kamer: gemeenschappelijke kamer, tweepersoonskamer, eenpersoonskamer
  • de duur van de ziekenhuisopname
  • de keuze van de arts: “geconventioneerd” of niet.

Voor kankerpatiënten is er ook een speciale regeling. Aangezien zij zich regelmatig moeten verplaatsen voor hun behandeling, kunnen ze in bepaalde gevallen de kosten van hun verplaatsing naar het ziekenhuis gedeeltelijk vergoed krijgen. Ook als vader, moeder of voogden van een jonge kankerpatiënt heb je recht op een tegemoetkoming.