Dringende medische hulp via het OCMW

Wat is dringende medische hulp?

Personen die illegaal in België verblijven en die niet voldoende bestaansmiddelen hebben om hun gezondheidszorg te betalen, hebben recht op dringende medische hulp van het OCMW. Wanneer een persoon illegaal in België verblijft en behoeftig is, neemt het OCMW zijn medische kosten ten laste. Dit is de enige steun van het OCMW waarop de personen die illegaal in België verblijven recht hebben.

Om deze steun te kunnen genieten, moet je een aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente.

Voorwaarden voor dringende medische hulp

Om aanspraak te kunnen maken op de dringende medische hulp, moet je voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • Je leeft illegaal in België.

Wanneer je een aanvraag indient voor dringende medische hulp zal het OCMW een onderzoek voeren om te kijken of je illegaal in België verblijft. Het OCMW-personeel is verplicht om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen; je moet niet bang zijn dat het OCMW de politie zal bellen.

  • Je bevindt je in staat van behoeftigheid.

Om recht te hebben op dringende medische hulp, moet je behoeftig zijn. Via een sociaal onderzoek zal het OCMW je staat van behoeftigheid vaststellen op basis van jouw bestaansmiddelen en van de lasten die jij en de personen die met jou samenleven hebben. Het OCMW zal jou vragen stellen om de stand van zaken van jouw bestaansmiddelen te controleren. Het is belangrijk dat je aan dit onderzoek meewerkt en dat jij het OCMW inlicht over alle bestaansmiddelen waarover je beschikt. Wanneer je niet alle informatie geeft over jouw situatie, kan het OCMW weigeren om jou te helpen.

Wanneer deze twee voorwaarden zijn vervuld, kan je de dringende medische hulp genieten, wat betekent dat het OCMW zal tussenkomen in de betaling van jouw medische kosten.