De asbestziekten en het Asbestfonds

De gevaren van asbest

Asbest in vaste vorm – in gebouwen, voertuigen, machines, voorwerpen – vormt geen gevaar, zolang het materiaal in goede toestand verkeert en niet bewerkt wordt. Wanneer asbest door slijtage loskomt of wanneer het bewerkt wordt (boren, zagen, schuren, slijpen) komen er onzichtbare kleine vezeltjes vrij in de lucht. Dit stof is uiterst schadelijk. Het inademen van deze vezels kan een aantal asbestziekten veroorzaken.

Ziekten die door asbest veroorzaakt worden, zijn onder meer asbestose, diffuse pleuraverdikkingen, mesothelioom, longkanker en larynxkanker. Sommige van deze ziekten kunnen uiteraard ook een heel andere oorzaak hebben (bv. longkanker veroorzaakt door roken).

Vergoeding voor asbestziekten

Heb je asbestose, diffuse pleuraverdikkingen of mesothelioom, dan kan je een aanvraag voor een vergoeding doen bij het Asbestfonds (AFA). Het maakt niet uit hoe je in aanraking bent gekomen met asbest (professioneel of niet), maar het moet wel in België gebeurd zijn. Andere ziekten die mogelijk veroorzaakt zijn door asbest worden niet door het AFA vergoed.

Heb je een asbestziekte (ongeacht welke ziekte) en ben je via je werk blootgesteld aan asbestvezels, dan kan je een vergoeding aanvragen bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Je moet gewerkt hebben in de privésector of bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Daarnaast moet er een duidelijk oorzakelijk verband zijn tussen de ziekte en je professionele loopbaan. Hier gelden de gewone regels in het kader van een aanvraag voor een vergoeding bij een beroepsziekte.

Het kan zijn dat je recht hebt op een vergoeding van beide instellingen of van één van beide. Je aanvraag bij AFA of Fedris wordt altijd in beide stelsels onderzocht.