Beroepsziekte

In Belgiƫ houdt het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) zich bezig met de preventie en vergoeding van beroepsziekten. Om je ziekte te laten erkennen en een vergoeding te kunnen eisen, dien je bij Fedris een aanvraagformulier in. Zelfstandigen dienen voor een beroepsziekte de ziekte-invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen aan te spreken en dus niet Fedris.

Na een medisch onderzoek kan Fedris je voorstellen je werk tijdelijk of definitief stop te zetten. Bij een tijdelijke stopzetting wordt de werkgever gevraagd aangepast werk te voorzien. Een eventueel loonverlies wordt door Fedris gecompenseerd. Als Fedris je vraagt om je job, omwille van je gezondheid, definitief stop te zetten, dan heb je recht op:

  • een forfaitaire vergoeding gedurende 90 dagen die overeenkomt met de vergoeding bij volledige blijvende arbeidsongeschiktheid,
  • een premie bij definitieve werkverwijdering, en
  • gratis herscholing als je van beroep of functie moet veranderen.

De uiteindelijke vergoeding die Fedris je bij arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte toekent, wordt gebaseerd op je basisloon en de graad van je invaliditeit. Fedris betaalt ook het remgeld voor je medische zorgen volledig terug. Daarnaast heb je recht op een bijkomende vergoeding voor de hulp van derden als je door je beroepsziekte sterk afhankelijk wordt van anderen.

Fedris zet ook sterk in op preventie. Het biedt:

  • maximum 36 multidisciplinaire revalidatiesessies aan als je omwille van lage rugpijn arbeidsongeschikt bent;
  • gratis vaccins als je in je beroep een verhoogd risico op infecties loopt;
  • voormalige houtbewerkers een preventief onderzoek naar neuskanker.

Zodra je een pensioen ontvangt, wordt je vergoeding beperkt. Je krijgt enkel nog een forfaitair bedrag. Ex-mijnwerkers krijgen steeds een forfaitair bedrag uit de hoogste categorie. Ex-werknemers van een gemeentelijk of provinciaal bestuur behouden hun vergoeding, maar de vergoeding en het pensioen samen mogen nooit meer dan hun laatste jaarloon bedragen.

Ten slotte, hebben sommige directe verwanten van een slachtoffer dat door een beroepsziekte overleed, recht op een vergoeding. Fedris stuurt het aanvraagformulier voor de schadevergoeding meteen na het overlijden op.