Gewone vakantie voor niet-zelfstandige kunstenaars

Betaling van het vakantiegeld bij gewone vakantie

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) betaalt je enkel en dubbel vakantiegeld jaarlijks tussen 2 mei en 30 juni. Voor meer informatie over de veertiendaagse periode waarin je je vakantiegeld mag verwachten, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’ .

Je werkgever hoeft geen stappen te ondernemen voor je aansluiting. Deze gebeurt automatisch zodra de RJV de eerste aangifte van de werkgever ontvangt.

Jijzelf moet enkel je bankrekeningnummer overmaken aan de RJV.

Berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie

De RJV berekent het vakantiegeld op basis van elementen die verschillen naargelang je statuut.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst van arbeider, dan berekent de RJV je vakantiegeld op basis van het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt en op het fictief loon toegekend voor de inactiviteitsdagen (de dagen waarop je niet gewerkt hebt) die gelijkgesteld met (beschouwd als) werkelijk gewerkte dagen.

Voor meer informatie over de berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie voor de kunstenaars met een arbeidsovereenkomst van arbeider, raadpleeg de website van de RJV.

Bekijk er eveneens de categorieën van inactiviteitsdagen die gelijkgesteld kunnen worden .

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst van bediende, dan berekent de RJV je vakantiegeld op basis van het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen dat je gewerkt hebt en op het fictief loon, ontvangen voor de gelijkgestelde inactiviteitsdagen. Weet dat de inactiviteitsdagen die meetellen beperkt zijn tot de types inactiviteitsdagen die in de reglementering van de bedienden opgenomen werden om elke discriminatie te vermijden.

Indien je werkt als kunstenaar betaald per prestatie, dus zonder arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978, dan berekent de RJV je vakantiegeld enkel op basis van het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt. Er is geen fictief loon voor de inactiviteitsdagen omdat deze niet kunnen gelijkgesteld worden. Op die manier wordt elke discriminatie vermeden met de bezoldigde werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.

Je ontvangt het nettobedrag aan vakantiegeld, dus na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen.

Voor meer informatie over de berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie voor elk specifiek kunstenaarsstatuut, raadpleeg de website van de RJV.

Als je een simulatie wenst te maken van het bedrag van je vakantiegeld, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.

Fictief dagloon

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidscontract van arbeider of met een arbeidscontract van bediende, kent de RJV je een fictief dagloon toe voor elke gelijkgestelde inactiviteitsdag.

De RJV bepaalt je gemiddeld fictief dagloon door je maandelijks loon in je arbeidsstelsel (voltijdse of deeltijds) te delen door het aantal dagen waarop je gewerkt hebt. Indien je geen loon hebt in het vakantiedienstjaar (het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je je vakantie neemt), dan baseert de RJV zich op het loon van het voorgaande jaar en zelfs het loon van de jaren daarvoor, indien nodig.

Voor meer informatie over de berekening van het fictief dagloon, raadpleeg de website van de RJV.

Berekening van de duur van de gewone vakantie

De RJV berekent de dagen vakantie waarop je recht hebt in verhouding tot de prestaties van het vakantiedienstjaar. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met je arbeidsstelsel.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst als arbeider, dan berekent de RJV de duur van je vakantie op basis van de dagen waarop je gewerkt hebt en op de gelijkgestelde inactiviteitsdagen.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst als bediende, dan berekent de RJV de duur van je vakantie op basis van de dagen waarop je gewerkt hebt en op de gelijkgestelde inactiviteitsdagen. Zoals reeds uitgelegd, zijn de inactiviteitsdagen die meetellen beperkt tot de types inactiviteitsdagen zoals opgenomen in de reglementering voor de bedienden.

Indien je werkt als kunstenaar betaald per prestatie, zonder arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978, dan berekent de RJV de duur van je vakantie enkel op basis van de dagen waarop je gewerkt hebt. Inactiviteitsdagen worden niet in aanmerking genomen.

Je hebt recht op maximum 24 dagen of 4 weken vakantie per jaar in een arbeidsstelsel van 6 dagen per week of op 20 dagen of 4 weken vakantie per jaar in een arbeidsstelsel van 5 dagen per week.

Voor meer informatie over de algemene regels voor de berekening van de duur van de gewone vakantie voor, raadpleeg de website van de RJV .

Als je een simulatie wenst te maken van de berekening van je vakantiedagen, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.