Seniorvakantie

Als werknemer hebt u recht op betaalde vakantie. Het aantal betaalde weken vakantie is afhankelijk van de duur van uw tewerkstelling in het voorgaande jaar. Als u een volledig jaar gewerkt hebt, hebt u het jaar nadien recht op 4 weken betaalde vakantie. Als u zes maanden gewerkt hebt, hebt u recht op twee weken betaalde vakantie.

Als u ouder bent dan 50 jaar en u hervat het werk in loondienst in de privésector na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, dan hebt u in de meeste gevallen geen recht op vier weken betaalde vakantie. Ter aanvulling van uw onvolledig recht op betaalde vakantie, ontvangt u van de RVA voor elke seniorvakantiedag een uitkering die gelijk is aan 65% van uw begrensd loon.