Opvang- en pleegzorgverlof voor federale ambtenaren

Wat is opvangverlof?

Opvangverlof is verlof dat je kan aanvragen wanneer een pleegkind in je gezin geplaatst wordt. Dit verlof geldt voor federale personeelsleden (contractuelen, mandaathouders, stagiairs, statutairen).

Je kan opvangverlof krijgen:

  • wanneer je de pleegvoogdij opneemt van een kind jonger dan tien jaar;
  • wanneer je een minderjarige in je gezin opgenomen hebt naar aanleiding van een rechterlijke beslissing tot plaatsing in een opvanggezin.

Voor een kind jonger dan drie jaar duurt het verlof ten hoogste zes weken; in de andere gevallen ten hoogste vier weken. De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind een handicap heeft.

Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof die al opgenomen werden in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.

Meer informatie over de voorwaarden en de financiering vind je op de website van de FOD Personeel en Organisatie.

Pleegzorgverlof

Dit verlof geldt voor federale personeelsleden (contractuelen, mandaathouders, stagiairs, statutairen).

Dit verlof duurt 6 dagen wanneer een minderjarige of een persoon met een handicap in je gezin geplaatst wordt:

  • door een rechtbank;
  • door een plaatsingsdienst die erkend is door de Gemeenschap;
  • door de diensten van Aide √† la jeunesse, door het Comit√© voor bijzondere jeugdbijstand of door de Jugendhilfedienst.

Je kunt het verlof opnemen voor bepaalde verplichtingen, opdrachten enzovoort.

Contractuele personeelsleden kunnen kiezen tussen opvangverlof voor werknemers en pleegzorgverlof voor federale ambtenaren.

Meer informatie vind je op de website van de FOD Personeel en Organisatie.

Meer informatie over het opvangverlof voor werknemers vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Overleg (voor de reglementering) en de website van de RVA (voor de financiering).