Omstandigheidsverlof (klein verlet)

Omstandigheidsverlof is een periode waarin werknemers het recht hebben afwezig te zijn van het werk, terwijl ze hun normale loon behouden.

Dit verlof wordt ook wel 'klein verlet' of 'kort verzuim' genoemd. Je kunt het opnemen:

  • voor familiegebeurtenissen zoals een huwelijk of een overlijden,
  • om staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten te vervullen (bijvoorbeeld stemmen of in een volksjury zetelen), en
  • om voor het gerecht te verschijnen.

Je vindt meer details onder Klein verlet (kort verzuim) op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor meer informatie stuur je een mail naar de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.