Standaard kinderbijslag

Elke ouder ontvangt in België een maandelijks bedrag voor zijn kinderen. Dit bedrag wordt kinderbijslag genoemd. Het wordt zowel aan werknemers en ambtenaren als aan zelfstandigen uitgekeerd. Als ouder moet je daarvoor enkel een aanvraag via een kinderbijslagfonds indienen. Je ontvangt de eerste uitbetaling ongeveer 2 maanden na de geboorte van je kind.

Van de basiskinderbijslag kan in bepaalde gevallen afgeweken worden. Om tegemoet te komen aan de noden van kwetsbare groepen in onze maatschappij gelden enkele algemene afwijkingen. Deze worden door de bevoegde minister vastgelegd.

Wanneer je, door omstandigheden, niet voldoet aan bepaalde wettelijke voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen, kan je een individuele afwijking aanvragen. Je situatie wordt dan afzonderlijk onderzocht.