De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor eenoudergezinnen

Voorwaarden

De toeslag voor eenoudergezinnen is een bijkomende toeslag naast de gewone kinderbijslag. Om recht te hebben op de toeslag mogen de totale inkomsten van het eenoudergezin niet hoger liggen dan 2.309,58 euro bruto per maand.

Een aanvraag dien je in via je kinderbijslagfonds. De toeslag wordt toegekend vanaf de maand na die waarin je een eenoudergezin werd. Let op, de kinderbijslag wordt telkens maar de maand nadien uitbetaald. Het kinderbijslagfonds gaat om de 6 maanden na of je nog recht hebt op een verhoging van de kinderbijslag via het formulier ‘Toeslag op de kinderbijslag’.

Het recht op eenoudertoeslag vervalt als er een partner of een persoon die geen familie is tot en met de derde graad in je gezin komt wonen. Het recht vervalt eveneens als je een huwelijk aangaat.