Tewerkstellen van huishoudhulp

Tewerkstelling van huispersoneel

Op 1 oktober 2014 is de regelgeving over het huispersoneel gewijzigd. Elke burger die huispersoneel tewerk stelt (met een arbeidsovereenkomst)voor huishoudelijke prestaties van overwegend manuele aard, zoals bijvoorbeeld poetsen, strijken of tuinhulp, wordt als een werkgever beschouwd en zal socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.

Wat moet ik doen als ik huishoudpersoneel tewerk stel?

Wie zelf huispersoneel tewerkstelt moet:

Sommige occasionele niet-beroepsmatige prestaties van andere dan manuele aard blijven vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, voor zover het huispersoneel maximaal 8 uur per week presteert bij één of meerdere werkgevers samen. Dat geldt voor bijvoorbeeld:

  • babysitten,
  • gezelschap houden van oudere personen,
  • boodschappen doen, of
  • het begeleiden van minder mobiele personen.

Ook voor dienstencheques geldt deze regelgeving niet, omdat die tewerkstelling via een derde gebeurt.

Vragen?

Bel het contactcenter op 02 511 51 51, iedere werkdag tussen 7u en 20u.

Meer informatie op het portaal voor de sociale zekerheid in de afdeling ‘werkgever’.