Palliatief verlof

Als werknemer in de privé- of openbare sector kunt u aanspraak maken op een specifieke vorm van loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken aan een ongeneeslijk ziek persoon die zich in een terminale fase bevindt. U kunt uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk schorsen om de zieke persoon medisch, sociaal, psychologisch… bij te staan.

U kunt uw prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken gedurende een periode van een maand per patiënt, verlengbaar met een maand. U moet daartoe een attest van de behandelende geneesheer voorleggen. Om het loonverlies te compenseren, ontvangt u een forfaitaire uitkering van de RVA.

De periodes van palliatief verlof komen niet in aanmerking voor de berekening van de maximale duur van loopbaanonderbreking of tijdskrediet die u in totaal kunt opnemen tijdens uw loopbaan.