Palliatief verlof

Als werknemer uit de priv├ęsector of openbare sector hebt u de mogelijkheid om uw prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken om palliatieve zorgen te verlenen aan iemand die ongeneeslijk ziek is en terminaal is.

Die (volledige of gedeeltelijke) onderbreking is voor de duur van een maand en kan twee keer met een maand worden verlengd, op basis van een attest van de behandelend arts.

Tijdens het palliatief verlof krijgt u een maandelijkse uitkering van de RVA om uw verminderde inkomen te compenseren. Die uitkering is forfaitair.

De periodes van onderbreking die werden bekomen in het kader van het palliatief verlof tellen niet mee voor het totaal van de periodes van loopbaanonderbreking (in de openbare sector) of tijdskrediet (in de priv├ęsector) waarop u tijdens uw loopbaan recht heeft.