Mantelzorg door zelfstandigen

Waarop heb ik recht?

Ben je zelfstandige en verstrek je zorgen aan een naaste, dan kun je genieten van bepaalde voordelen:

  • een forfaitaire uitkering gedurende maximaal 12 maanden
  • een vrijstelling van bijdragen voor maximaal 4 kwartalen en
  • een behoud van rechten met name op vlak van pensioen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je moet steeds aan de volgende voorwaarden voldoen

  • je onderbreekt tijdelijk je zelfstandige activiteit (volledig of gedeeltelijk) voor minimum 1 maand en maximum 12 maanden.
  • tijdens deze onderbreking verleen je zorgen aan je gehandicapt kind of aan een naaste (partner, bloed- of aanverwant tot de tweede graad of gezinslid) die getroffen is door een ernstige ziekte of die zich op het einde van zijn leven bevindt (palliatieve zorgen).
  • je bent zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot, gedurende de 2 kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan en tijdens alle kwartalen van de onderbreking.
  • je bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan.

Wat moet ik doen?

Je moet een aanvraag indienen bij je socialeverzekeringsfonds, en wel vóór je je zelfstandige activiteit onderbreekt.

Deze aanvraag bevat

  • een medisch attest in geval van palliatieve zorgen of ernstige ziekte en
  • een verklaring op eer in geval van gedeeltelijke onderbreking

Voor meer informatie neem je contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per maand volledige onderbreking ontvang je 1.513,57 euro.

Per maand gedeeltelijke onderbreking ontvang je 756,79 euro.