Tegemoetkoming voor hulp van derden

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hulp van derden?

Ben je ziek? Dan heb je misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • moeilijkheden hebben om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, en
  • aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van je ziekenfonds.

Kun je geen aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van je ziekenfonds? Neem dan contact op met de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale overheidsdienst Sociale zekerheid