Familie en ziekte

Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen rekenen op een aantal steunmaatregelen wanneer een familielid ziek wordt.

Werknemers in de privé- en openbare sector hebben recht op verlof voor medische bijstand als ze voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad zorgen. Blijkt je familielid ongeneeslijk ziek te zijn en bevindt hij/zij zich in een terminale fase, dan kom je in aanmerking voor palliatief verlof.

Wil je als zelfstandige de zorg voor je gehandicapt kind, of een ernstig ziek familie- of gezinslid opnemen? Dan kun je een uitkering mantelzorg aanvragen (maximaal 12 maanden), met daaraan gekoppeld een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen (maximaal 4 kwartalen).Het kwartaal in kwestie zal wel meetellen bij de opbouw van je pensioenrechten.