Parkeerkaart personen met een handicap

Wat en voor wie?

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat geldt zowel voor chauffeurs als voor passagiers met een handicap. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je niet zelf in het voertuig zit. Je moet je kaart vooraan in de auto op het dashboard leggen, met het symbool van de rolstoel goed zichtbaar.

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

  • je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit);
  • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer;
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd;
  • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert (zie rubriek Parkeerkaart op de website DG Personen met een handicap)

Hoe krijg ik een parkeerkaart?

Er zijn twee mogelijke situaties met telkens een andere procedure.

Heb je al een dossier bij ons? Of heb je recht op de parkeerkaart omdat je oorlogsslachtoffer bent of een bewijs hebt van een andere instelling?

Je kan de parkeerkaart aanvragen via het contactformulier, via ons 0800-nummer of per post. Zend ons ook het bewijs dat je recht hebt op de parkeerkaart of meld ons dat je al door ons erkend bent. Je kan ook terecht bij de maatschappelijk werkers van de DG Personen met een handicap die zitdagen houden in je buurt. We sturen de parkeerkaart per post op.

Heb je nog geen dossier bij ons en ook nog geen recht op de parkeerkaart?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing. Je parkeerkaart wordt per post opgestuurd.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je  kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.

Hoelang is de parkeerkaart geldig?

In de meeste gevallen is de parkeerkaart levenslang geldig. Als dat niet het geval is en je kaart vervalt, moet je dit negen maanden voor de vervaldatum melden.

Bij verlies, diefstal of schade vraag je een nieuwe kaart aan. Je krijgt een nieuwe kaart met nieuw serienummer, en je oude kaart wordt geblokkeerd. Stuur je beschadigde kaart naar de DG Personen met een handicap op zodra je de nieuwe kaart hebt ontvangen. Bij overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden.

Gebruik het formulier op de website Personen met een handicap of contacteer het contact center om verlies, diefstal of beschadiging te melden en een nieuwe kaart aan te vragen.