Rouwuitkering voor zelfstandigen

Waarop heb ik recht?

Heb je je zelfstandige activiteit volledig onderbroken omwille van het overlijden van een familielid? Dan heb je recht op een uitkering voor maximaal 10 dagen. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je moet steeds aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • je bent zelfstandige;
  • je werd geconfronteerd met het overlijden van een familielid (je echtgenoot of samenwonende partner, je natuurlijk kind of adoptiekind of het natuurlijk kind of adoptiekind van je echtgenoot of samenwonende partner of het overlijden van een pleegkind);
  • je bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van overlijden voorafgaan of je bent onderworpen aan een ander systeem van sociale zekerheid in België tijdens deze kwartalen;
  • je hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele dagen ten gevolge van het overlijden en dit binnen een periode van één jaar na het overlijden;
  • je moet tijdig een aanvraag indienen bij je sociaal-verzekeringsfonds.

Voor een overzicht van alle voorwaarden, neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

Wat moet ik doen?

Je moet een aanvraagformulier invullen en terugbezorgen aan je sociaal verzekeringsfonds.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het jaar volgend op het overlijden.

Opgelet: indien je de aanvraag niet op tijd indient, heb je geen recht op de uitkering!

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per dag onderbreking ontvang je 87,49 euro (bedrag op 1 januari 2022).