Overlijden van een gepensioneerde ambtenaar

Wat te doen wanneer een gepensioneerd ambtenaar overlijdt?

Bij het overlijden van een gepensioneerd ambtenaar moet je onmiddellijk de PDOS – Dienst Betalingen verwittigen:

PDOS – Dienst Betalingen
Victor Hortaplein 40 - bus 30 - 1060 Brussel
ccpay@pdos.fgov.be
Tel.: 1765 + code 6152

Werd het pensioen betaald per circulaire cheque en had de overleden ambtenaar de laatste circulaire cheque nog niet geïnd, dan moet je die terugsturen naar de PDOS - Dienst Betalingen.

Er wordt een begrafenisvergoeding toegekend aan de langstlevende echtgenoot, de erfgenamen of gelijk welke persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

Als langstlevende of uit de echt gescheiden echtgenoot of als wees kan je onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen krijgen.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure over de overlevingspensioenen van de overheidssector.