Terugbetaling begrafeniskosten bij overlijden van een ambtenaar

Wat is de begrafenisvergoeding?

De begrafenisvergoeding is een toelage die wordt betaald aan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald bij het overlijden van een persoon die een rustpensioen ten laste van de schatkist ontvangt.

Wie kan de vergoeding voor begrafeniskosten ontvangen?

  • De langstlevende echtgenoot; of, bij gebrek daaraan,
  • de erfgena(a)m(en) in rechte lijn van de overleden ambtenaar; of, bij gebrek daaraan,
  • elke persoon die bewijst de begrafeniskosten te hebben betaald (broer, zus, uit de echt gescheiden echtgenoot, instelling...).

Hoe dien ik een aanvraag tot begrafenisvergoeding in?

Langstlevende echtgenoten moeten geen aanvraag indienen.

In alle andere gevallen moet je een aanvraag indienen om een begrafenisvergoeding te kunnen krijgen. Vul daartoe het formulier 'vergoeding voor begrafeniskosten' in dat je krijgt:

U vindt de lijst van Pensioenpunten op de site van de Pensioendienst.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure over de overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel.

Welk is het bedrag van de begrafenisvergoeding?

Voor de langstlevende echtgenoot of de erfgenamen in rechte lijn is de vergoeding gelijk aan het bruto bedrag van de laatste maandelijkse betaling van het rustpensioen. Deze maandelijkse betaling is wel het voorwerp van een bepaald maximumbedrag.

Voor de andere gerechtigden is het bedrag van de vergoeding gelijk aan de reële kosten, maar het mag niet hoger zijn dan het bruto bedrag van de laatste maandelijkse betaling van het rustpensioen dat het voorwerp is van een bepaald maximumbedrag.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure over de overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel.