Detachering van zelfstandigen

Wat is een detachering van een zelfstandige?

Een zelfstandige die in België sociaal verzekerd is, kan tijdelijk een opdracht uitvoeren in een ander land, terwijl hij in België sociaal verzekerd blijft.

Een detachering is enkel mogelijk naar:

  • een land van de EU, de EER en Zwitserland, of
  • een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten die de detachering van zelfstandigen voorziet: nu Japan, de Verenigde Staten en Montenegro.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet al gedurende een bepaalde periode in België actief geweest zijn als zelfstandige, en
  • de opdracht die je in het andere land uitvoert, moet vergelijkbaar zijn met je activiteit in België.

Meer informatie over de detacheringsvoorwaarden binnen de EU, de EER of naar Zwitserland vind je op de website van de Europese Commissie.

Voor een detachering naar een land waarmee een bilaterale overeenkomst werd afgesloten, kunnen er nog andere voorwaarden zijn, zoals bv. nationaliteit. Lees het overzicht van de Overeenkomsten.

Hoe lang mag een detachering duren?

  • Naar de EU, de EER en Zwitserland: maximaal 2 jaar, maximaal met 3 jaar te verlengen.
  • Naar een land waarmee een bilaterale overeenkomst bestaat: afhankelijk van de overeenkomst.

Hoe vraag ik een detachering aan?

Ben je zelfstandig en wil je je laten detacheren? Contacteer dan de dienst Internationale Overeenkomsten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Als je  aan alle voorwaarden voldoet, bezorgt deze dienst je een detacheringsverklaring. Voor detacheringen binnen de EU, de EER en naar Zwitserland, gebruik je het standaardformulier van het RSVZ.