Brexit

Algemene stand van zaken

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, wordt momenteel geregeld via specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU burgers beschermt op basis van vier basisprincipes:

  • men valt steeds onder de wetgeving van één land en betaalt dus slechts sociale premies of bijdragen in één land
  • men heeft dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waarin men verzekerd is
  • voor uitkeringen wordt rekening gehouden met voorgaande periodes waarin men in andere landen verzekerd was, werkte of woonde (samentelling van tijdvakken)
  • heeft men recht op een uitkering van één land, dan ontvangt men die doorgaans ook als men in een ander land woont (exporteerbaarheid).

Deze principes en regels gelden ook voor Britten die in België werken of wonen. Vanaf Brexit wordt het socialezekerheidsstelsel geregeld via de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Brexit vond plaats op 31 januari 2020, wat betekent dat het terugtrekkingsakkoord door beide partijen (het Verenigd Koninkrijk en de EU) is goedgekeurd. Daarom begint op 1 februari 2020 de overgangsperiode, die tot 31 december 2020 van kracht blijft.

Tijdlijn BREXIT

  • 23/06/2016: Het Brexit referendum vond plaats in het VK. De meerderheid van de kiezers (51,89%) koos voor het vertrek van het VK uit de EU.
  • 24/07/2019: een nieuwe eerste minister: Op deze datum gaat voormalig premier Theresa May naar Queen Elisabeth II om haar ontslag in te dienen. Boris Johnson wordt de nieuwe premier van het VK.
  • 12/12/2019: verkiezingen in het VK: Omdat het Britse Parlement de versie van het terugtrekkingsakkoord zoals overeengekomen door Boris Johnson met de EU niet goedkeurde, vraagt Boris Johnson om nieuwe verkiezingen. Hij hoopte hiermee op een positief resultaat om zo alsnog zijn deal door het Brits parlement te krijgen.
  • 01/02/2020: BREXIT: Het VK verlaat de EU. De overgangsperiode begint dan. Gedurende de overgangsperiode, blijft het VK onderworpen aan alle EU regels. Dit is zowel van toepassing op EU burgers in het VK en Britse onderdanen in de EU.
  • 01/01/2021: Einde van de overgangsperiode

Voor meer informatie over de gevolgen van Brexit, zie ook: https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact   

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via e-mail: international@minsoc.fed.be