Brexit

Algemene stand van zaken

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, wordt momenteel geregeld via specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU burgers beschermt op basis van vier basisprincipes:

  • men valt steeds onder de wetgeving van één land en betaalt dus slechts sociale premies of bijdragen in één land
  • men heeft dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waarin men verzekerd is
  • voor uitkeringen wordt rekening gehouden met voorgaande periodes waarin men in andere landen verzekerd was, werkte of woonde (samentelling van tijdvakken)
  • heeft men recht op een uitkering van één land, dan ontvangt men die doorgaans ook als men in een ander land woont (exporteerbaarheid).

Deze principes en regels gelden ook voor Britten die in België werken of wonen. Hoe de regeling inzake sociale zekerheid nadien zal verlopen, zal afhangen van het afsluiten, of niet, van een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Video: “How will BREXIT affect me”, een video die kort samengevat de belangrijkste principes en scenario’s weergeeft. (NL)

Wat zal BREXIT voor mij betekenen?
Nieuwe Brexit-datum: 31 januari 2020.
Jane is een Belgisch staatsburger die in het Verenigd Koninkrijk woont.
"Wat gebeurt er als ik medische zorg nodig heb?"
"Wat gebeurt er met mijn pensioen?"
Zoveel vragen.
In geval van een deal: goed nieuws!
Een deal: Het Verenigd Koninkrijk en Europa nemen de terugtrekkingsovereenkomst aan.
Daarna is er een overgangsperiode die van kracht blijft tot 31 december 2020.
Tijdens deze periode zal er niets veranderen.
In het geval van een no-deal
De EU zal het Verenigd Koninkrijk niet langer als een lidstaat beschouwen.
Jane hoeft zich echter geen zorgen te maken.
België heeft de wet van 3 april 2019 aangenomen.
Deze wet garandeert de rechten van de burgers tot 31 december 2020.
Kortom: geen paniek.
In geval van een akkoord: de overgangsperiode zorgt ervoor dat er niets verandert (tot 31 december 2020).
In geval van een no-deal: De Belgische wet van 3 april 2019 zorgt ervoor dat er tot 31 december 2020 niets verandert.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: international@minsoc.fed.be

Deal Brexit

Als het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd door het Britse Parlement, komt er na de datum waarop het VK officieel uit de EU stapt, een overgangsperiode tot 31 december2020. Tijdens deze overgangsperiode verandert er niets. Dit houdt in dat de bovengenoemde vier basisprincipes blijven gelden. Deze overgangsperiode is er om alle getroffen instanties zowel als de burgers tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving die zal gelden vanaf 1 januari 2021.

No-deal Brexit

In dit stadium is het scenario van een no-deal nog mogelijk. Als het terugtrekkingsakkoord niet wordt goedgekeurd door het Britse parlement, verlaat het VK in principe zonder akkoord en zonder transitieperiode de EU. Indien dit laatste gebeurt, zal de EU het VK beschouwen als een niet-lidstaat, wat inhoudt dat het VK de vier bovengenoemde basisprincipes niet meer zal toepassen. In dit geval heeft de Belgische regering de wet van 3 april 2019 goedgekeurd. Deze wet garandeert de rechten van burgers tot 31 december 2020.

Link naar de wet van 3 april 2019.

Tijdlijn BREXIT

  • 23/06/2016: Het Brexit referendum vindt plaats in het VK. De meerderheid van de kiezers (51,89%) kiest voor het vertrek van het VK uit de EU.
  • Voormalige BREXIT-data: Het VK had de EU sinds het referendum drie keer kunnen verlaten: 29/03/2019, 14/02/2019 en 31/10/2019. Al deze keren heeft het Brits Parlement echter tegen het terugtrekkingsakkoord gestemd en heeft de Britse premier gevraagd om uitstel.
  • 24/07/2019: een nieuwe eerste minister: Op deze datum gaat voormalig premier Theresa May naar Queen Elisabeth II om haar ontslag in te dienen. Boris Johnson wordt de nieuwe premier van het VK.
  • 12/12/2019: verkiezingen in het VK: Omdat het Britse Parlement de versie van het terugtrekkingsakkoord zoals overeengekomen door Boris Johsnon met de EU niet goedkeurde, vraagt Boris Johnson om nieuwe verkiezingen. Hij hoopt hiermee op een positief resultaat om zo alsnog zijn deal door het Brits parlement te krijgen.
  • 31/01/2020: BREXIT: Het VK zou de EU kunnen verlaten. De transitieperiode kan dan beginnen, op voorwaarde dat de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en het Brits Parlement het terugtrekkingsakkoord goedkeuren. Gedurende deze transitieperiode, blijft het VK onderworpen aan alle EU regels. Dit is zowel van toepassing op EU burgers in het VK en Britse onderdanen in de EU.
  • 01/01/2021: Einde van de transitieperiode: Als het VK de EU verlaat met een deal, is 01/01/2021 het einde van de transitieperiode, opgelegd door het terugtrekkingsakkoord. Als het VK de EU verlaat zonder deal, is de wet van 3 april niet 2019 niet langer van toepassing.