Brexit

Algemene stand van zaken

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Beide partijen (het Verenigd Koninkrijk en de EU) hebben een terugtrekkingsakkoord goedgekeurd.

Situatie tot 31/12/2020

Dankzij terugtrekkingsakkoord blijft de specifieke Europese wetgeving die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers op basis van vier grondbeginselen beschermt, tot 31 december 2020 van toepassing:

 • Je blijft onderworpen aan de wetgeving van één land en betaalt dus slechts in één land socialezekerheidsbijdragen.
 • Je hebt dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waar je verzekerd bent.
 • voor uitkeringen wordt rekening gehouden met eerdere verzekerings-, tewerkstellings- en woontijdvakken in andere landen (samentelling van tijdvakken)
 • als je recht hebt op een uitkering van het ene land, ontvang je deze normaliter ook als je in een ander land woont (exporteerbaarheid).

Deze principes en regels gelden ook voor Britten die in België werken of wonen.

Situatie vanaf 01/01/2021

In principe is deze Europese wetgeving vanaf 01/01/2021 niet meer van toepassing. Het terugtrekkingsakkoord waarborgt echter bepaalde socialezekerheidsrechten onder specifieke voorwaarden. Een aantal voorbeelden:

1) Personen die zich op 31/12/2020 in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevinden

Alle bepalingen van de Europese wetgeving blijven van toepassing indien je Belgisch staatsburger bent en indien je op 31/12/2020:

 • onderworpen bent aan de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, of
 • in het Verenigd Koninkrijk woont en onderworpen bent aan de Belgische wetgeving, of
 • werknemer of zelfstandige bent in het Verenigd Koninkrijk en onderworpen bent aan de Belgische wetgeving of 
 • houder bent van een verblijfs- of arbeidsvergunning in het Verenigd Koninkrijk

... en je je zonder onderbreking in een van deze situaties bevindt.

Dit geldt ook voor Britten die zich in een situatie met België bevinden die vergelijkbaar is.

2) Een tijdelijk verblijf begonnen vóór 01/01/2021

Als je verblijf in het Verenigd Koninkrijk vóór 1 januari 2021 begint, kan je de noodzakelijke gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk blijven ontvangen en je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) gebruiken tot het einde van je verblijf.

Op dezelfde manier kan je geplande gezondheidszorg ontvangen als je daarvoor vóór 1 januari 2021 toestemming hebt gekregen.

3) Gevallen die niet onder het terugtrekkingsakkoord vallen:

De situatie van personen die niet in het terugtrekkingsakkoord zijn opgenomen, hangt af van de overeenkomst over de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, waarover momenteel wordt onderhandeld.

Chronologie van de BREXIT

 • 23/06/2016: Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk. De meerderheid van de kiezers (51,89%) stemt voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
 • 01/02/2020: BREXIT: het VK verlaat de EU. De overgangsperiode gaat van start. Tijdens deze overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan alle EU-regels. Dit geldt zowel voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk als voor Britse burgers in de EU.
 • 01/01/2021: Einde van de overgangsperiode 

Voor meer informatie over de gevolgen van Brexit, zie ook: https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact   

Contact

Heb je vragen? Je kan ons bereiken via e-mail: international@minsoc.fed.be