Archief 02/2020

Statistieken van sociale bescherming

12/02/2020 - De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure (Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming) met een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.

75 jaar sociale zekerheid: hoe digitalisering de toekomst verandert

11/02/2020 - De informatie- en communicatietechnologie verandert de socialezekerheidsstelsels en de betrekkingen tussen de overheid en het publiek ingrijpend.