Nieuwe onlinedienst ‘Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen’

05 februari 2019 - Ben je zelfstandige in hoofdberoep en ondervind je tijdelijk financiële of economische moeilijkheden, dan kun je vrijgesteld worden van sociale bijdragen. Je moet deze vrijstelling zelf aanvragen, en daarbij uitleggen waarom je tijdelijk niet in staat bent om je bijdragen te betalen.

De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk zijn, ze kan gelden voor voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van je beroepsinkomen. Let wel: de periodes waarin je vrijgesteld bent van sociale bijdragen, tellen niet mee voor je pensioen.

Een vrijstelling aanvragen

Je doet je aanvraag tot vrijstelling met de nieuwe onlinedienst Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen. Een papieren formulier heb je niet meer nodig. De onlinedienst is beveiligd, dus je moet je aanmelden met je elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer, via itsme of met een beveiligingscode gegenereerd door een mobiele app.

Via de onlinedienst kun je enkel vrijstelling van je eigen sociale bijdragen als zelfstandige aanvragen. Voor vrijstelling van sociale bijdragen van overleden zelfstandigen of voor de ontheffing van de solidaire verantwoordelijkheid van helpers moet je contact opnemen met hun respectieve socialeverzekeringsfondsen.

Meer informatie

Meer details lees je in de rubriek ‘Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen?’ op de website van het RSVZ.