Jaarverslag RIZIV 2018: met de blik vooruit

10 juli 2019 - Het RIZIV heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. 2018 was een jaar van samenwerking, modernisering en digitalisatie.

Tijdens dit goed gevulde jaar werkten de verschillende diensten en sectoren van het RIZIV elke dag met zorg aan de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Je leest in dit jaarverslag een aantalkerncijfers, en we bieden je ook een blik op enkele van de meest in het oog springende projecten die we in 2018 verwezenlijkt of opgestart hebben. Dit zijn er een paar:

  • gemeenschappelijke beleidsdoelen voor gezondheidszorgadministraties,
  • de digitale transformatie van het RIZIV met het oog op zijn verhuizing in 2020, samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de FOD Volksgezondheid,
  • een makkelijkere toegang tot de verhoogde tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen, dankzij gegevensuitwisseling,
  • de daling van de achterstand en een nieuw organogram voor het Fonds voor de Medische Ongevallen,
  • de strijd tegen sociale fraude van de sociaal verzekerden, en
  • verschillende maatregelen voor de werknemers of zelfstandigen in de sector van de uitkerings- en moederschapsverzekering.

Deze en andere verwezenlijkingen vind je in detail op de website van het RIZIV.