Infosessies pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid burn-out

20 juli 2018 - Ben je bezig met een pilootproject voor de preventie van burn-out? Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid.

De FOD Sociale Zekerheid organiseert twee infosessies waar je al je vragen kunt stellen over het indienen van je kandidatuur. De infosessies vinden plaats op de volgende data:

  • 02/08/2018: Infosessie 1 - van 9 tot 12 uur: Uitleg dossier kandidaatstelling en actieplan, gevolgd door Q&A. Inschrijven via Eventbrite (Sessie 1).
  • 03/09/2018: Infosessie 2 - van 9 tot 12 uur: Uitleg over de nodige rapportering tijdens de pilootprojecten, gevolgd door Q&A. Inschrijven via Eventbrite (Sessie 2).