Zwangerschap en geboorte

Werkneemsters en werkloze vrouwen die een kind verwachten, hebben recht op moederschapsrust. Moederschapsrust omvat zowel een periode voor als een periode na de bevalling. Tijdens je moederschapsrust kan je een uitkering krijgen van je ziekenfonds.

De verdeling van je moederschapsrust is voor een deel vastgelegd: je moet verplicht een week opnemen vóór de datum waarop je bevalling uitgerekend is, en negen weken opnemen nadat je bevallen bent. Maar het kan ook zijn dat je door de aard van je werk verplicht wordt vroeger te stoppen of later te herbeginnen. Dat is het geval wanneer je werk jouw gezondheid of die van je kind in gevaar zou kunnen brengen. We spreken dan van ‘werkverwijdering’.