Arbeidsongeval: vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Wanneer heb je recht op een vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Je krijgt een vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid als je na jouw arbeidsongeval niet onmiddellijk opnieuw kunt gaan werken.

In dat geval worden de uren die je de dag van het ongeval niet hebt kunnen werken als gevolg van dat ongeval normaal uitbetaald. Vanaf de dag na het ongeval heb je recht op een dagvergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Hoe wordt die dagvergoeding berekend?

Jouw dagvergoeding wordt berekend op basis van jouw basisloon. Dat is het loon dat je het jaar vóór jouw ongeval hebt verdiend voor de functie die je had op het moment van het ongeval. Concreet ziet die berekening er als volgt uit: (basisloon x 90 %) / 365.

Wanneer heb je recht op een vergoeding voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Na jouw ongeval kan de geneesheer beslissen dat je in staat bent om:

  • het werk dat je op het moment van het ongeval deed, deeltijds te hervatten;
  • of werk te doen dat is aangepast aan jouw situatie.

Als je ermee instemt om het werk te hervatten, heb je recht op een dagvergoeding voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Hoe wordt die dagvergoeding berekend?

De dagvergoeding is gelijk aan het verschil tussen het loon dat je vóór het ongeval verdiende en het loon dat je verdient als je het werk hervat.

Wat gebeurt er als je weigert het werk te hervatten of als je het werk hervat maar na een tijdje stopt?

Als je weigert of stopt om een geldige reden, heb je recht op een dagvergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zie hierboven). De geldigheid van die reden wordt beoordeeld door de verzekeringsonderneming en, als je het met haar oneens bent, door de arbeidsrechtbank.

Als je geen geldige reden hebt, heb je recht op een dagvergoeding die wordt berekenend op basis van jouw basisloon en jouw graad van arbeidsongeschiktheid. Als jouw graad van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld 40 % bedraagt, is jouw dagvergoeding gelijk aan: (basisloon x 40 %)/365.

Hoelang heb je recht op die vergoedingen?

Of je nu volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, je krijgt een dagvergoeding voor elke dag van arbeidsongeschiktheid, ook voor de weekends. Je krijgt die vergoeding tot wanneer je genezen wordt verklaard of tot er een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.