Invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds voor zelfstandigen

Heb ik als zelfstandige recht op een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds?

Ben je als zelfstandige arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds stelt ze volgens bepaalde regels vast en betaalt ze uit.

De uitkering is forfaitair. Ze wordt berekend:

  • per dag,
  • in een 6-dagenstelsel: dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).