Arbeidsongeval: vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Wanneer heb je recht op een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid?

Je ontvangt een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid als je bij de consolidatie van je letsels, dus als je gezondheidstoestand gestabiliseerd is, niet de mate van arbeidsgeschiktheid hebt die je voor je ongeval had.

Het is de raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming die je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid evalueert. Daarbij houdt hij rekening met meerdere factoren zoals je letsels, je leeftijd, je beroepskwalificatie en je aanpassings- en bijscholingsmogelijkheden.

We spreken van volledige blijvende ongeschiktheid als je geen regelmatige inkomsten meer kunt halen uit je werk en van gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid als je ondanks je letsels nog in staat bent om te werken.

Hoe wordt die vergoeding berekend?

De vergoeding hangt af van je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en je basisloon. Dat is het loon dat je hebt verdiend in het jaar dat is voorafgegaan aan je ongeval voor de functie die je op het moment van het ongeval uitoefende.

Concreet kan je vergoeding op drie manieren worden berekend:

  • Als je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid kleiner is dan 5 %: (basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid)/2.
  • Als je graad tussen de 5 en 10 % bedraagt:((basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid)/75)/100.
  • Als je graad meer dan 10 % bedraagt:basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid.

Wil je het exacte bedrag van je vergoeding kennen? Neem dan contact op met het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Hoelang heb je recht op die vergoeding?

Je hebt levenslang recht op die vergoeding.

We spreken van een vergoeding tijdens de herzieningstermijn. Dat is de periode van 3 jaar die begint op de datum waarop je ongeval werd geregeld en waarin je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid nog kan stijgen of dalen.

Na die herzieningstermijn spreken we van rente.