Bijkomende vergoeding hulp van derde bij beroepsziekte

Wat, voor wie en hoe?

Heb je een beroepsziekte en heb je daardoor regelmatig hulp nodig van iemand anders om normaal te leven? Dan heb je recht op een bijkomende vergoeding voor de hulp van een andere persoon.

Om recht te hebben om deze vergoeding, moet je eerst erkend zijn als slachtoffer van een beroepsziekte door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Je kunt een aanvraag voor de hulp van een derde persoon indienen bij Fedris door het aanvraagformulier 505N  te laten invullen door een arts. Je stuurt dit formulier naar Fedris. Fedris zal je informeren of je aanvraag is goedgekeurd en zo ja, of je recht hebt op een volledige of gedeeltelijke vergoeding voor de kosten van de hulp van een derde persoon.

De regeling voor de vergoeding voor de hulp van een derde persoon is hetzelfde voor werknemers uit de privésector en personeel tewerkgesteld via een gemeente of provincie.