Invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds voor werknemers

Heb ik als werknemer recht op een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds?

Ben je een werknemer of werkloze en als arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimumbedragen en maximumbedragen.

De uitkering is berekend

  • per dag;
  • in een 6-dagenstelsel: dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).