Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds voor werknemers

Heb ik recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Ben je werknemer/werkloze en als arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze:

  • volgens bepaalde regels,
  • per dag, 
  • in een 6-dagenstelsel: dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Er zijn minimum- en maximumbedragen.