Procedure voor de erkenning

Wanneer je met een beroepsziekte of een arbeidsongeval geconfronteerd wordt, dien je een erkenningsprocedure te doorlopen voordat je recht hebt op een vergoeding.

De erkenning en vergoeding van een beroepsziekte verloopt via het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Nadat je het formulier correct hebt ingevuld, word je aan een medisch onderzoek onderworpen en een ingenieur bepaalt of er sprake is van een beroepsrisico. Fedris laat nadien via een gemotiveerde beslissing weten of je recht hebt op een vergoeding.

Die procedure geldt ook voor asbestziekten die uit een beroepsactiviteit voortvloeien. Voor enkele specifieke asbestziekten (asbestose, diffuse pleuraverdikkingen en mesothelioom) kan je een vergoeding aanvragen bij het Asbestfonds, ongeacht het feit of de ziekte voortkomt uit een beroepsactiviteit of niet.

Als je een ongeval hebt gehad, beslist de verzekeringsonderneming van jouw werkgever of ze het ongeval al dan niet als een arbeidsongeval erkent. Heeft ze twijfels  over jouw ongeval, dan kan ze steeds nader onderzoek vragen. Jij kan zelf ook aan Fedris vragen na te gaan of jouw dossier in overeenstemming met de arbeidsongevallenwet wordt behandeld. Wend je dus tot hen als je klachten of problemen hebt.