Preventie van lage rugpijn bij risico op beroepsziekte

Lage rugpijn verminderen

Heb je last van lage rugpijn? Om blijvende rugpijn te vermijden, is actief blijven de sleutel tot een goede behandeling van je rug. Rusten doe je dus beter niet te lang. Daarnaast kan je via het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) gratis maximaal 36 multidisciplinaire revalidatiesessies te volgen om je rugpijn te verminderen of weg te werken. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Jouw voordelen

 • Gratis multidisciplinaire revalidatiesessies in een erkend revalidatiecentrum. Ter plaatse krijg je heel wat instrumenten aangereikt om je rugpijn aan te pakken: 
  • fysieke conditietraining, 
  • psychologische begeleiding, 
  • kinesitherapie, 
  • ergotherapie, 
  • fysiotherapie... 

Je kan maximaal 36 sessies van telkens 2 uur volgen, en dit binnen een periode van 6 maanden. De sessies zijn gratis doordat Fedris het remgeld betaalt en het ziekenfonds de rest ten laste neemt.

 • Vergoeding van je verplaatsingsonkosten van en naar de revalidatiesessies door Fedris.
 • Ergonomische verbeteringen aan je werkpost zijn mogelijk als je werkgever hiermee instemt. Fedris geeft je werkgever hiervoor een vergoeding. Dit kan ook gaan om een analyse van je werkomstandigheden of een opleiding binnen je bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Op het moment dat de bedrijfsarts je aanvraag indient, ben je arbeidsongeschikt sinds:
  • ten minste 4 weken en maximaal 3 maanden wegens lage rugpijn of een chirurgische ingreep ter hoogte van de lage rug, of
  • ten minste 1 week wegens lage rugpijn als gevolg van een herval van deze lage rugpijn gedurende minstens 3 weken binnen het afgelopen jaar.
 • Je bedrijfsarts is van mening dat je rugbelastend werk uitvoert. Dit houdt in dat je zware lasten tilt of dat je bent blootgesteld aan mechanische trillingen.
 • Je werkt in de privésector of je bent personeelslid bij een plaatselijke of provinciale overheidsdienst

Zelfstandigen en personeelsleden van federale overheden, gewesten of gemeenschappen komen dus niet in aanmerking voor dit programma.

Hoe schrijf ik mij in?

Je bedrijfsarts kan je inschrijven. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal hij een aanvraagformulier invullen en je dit bezorgen. Daarnaast zal hij een kopie van dit formulier naar Fedris sturen.

Je bedrijfsarts zal binnen de 15 dagen een antwoord van Fedris ontvangen en jou informeren.

Ik mag deelnemen. Wat nu?

Als je het programma mag volgen, dan kun je een afspraak maken bij een van de revalidatiecentra waarmee Fedris een overeenkomst heeft. Neem jouw origineel aanvraagformulier mee, want ter plaatse zal een arts van het revalidatiecentrum het formulier verder aanvullen en naar Fedris opsturen.

Je moet niet wachten op een antwoord van Fedris. Je kan dus onmiddellijk beginnen met je eerste revalidatiesessie.
Bezorg nadien een kopie van je facturen aan Fedris. Zij betalen je nadien je remgeld terug en daarnaast storten ze een bedrag als vergoeding voor je verplaatsingsonkosten.

Kan ik opnieuw beginnen te werken?

Het is mogelijk om tijdens je behandeling terug te gaan werken. Je kan de behandeling volgen buiten je werkuren, maar ook tijdens je werkuren. Dit kan je bespreken met je werkgever. Fedris voorziet geen tussenkomst als hierdoor je salaris zou verminderen.

Wil je je werk hervatten terwijl je nog je revalidatiesessies volgt, dan kan je bedrijfsarts je helpen om de werkhervatting in zo gunstig mogelijke omstandigheden te laten verlopen (tijdelijke verandering van werkpost, inrichting van de werkpost, deeltijdse werkhervatting…).
Een deeltijdse werkhervatting is mogelijk, maar je hebt vooraf wel het akkoord nodig van je werkgever. Als je nog ten laste bent van het ziekenfonds, moet ook de adviserende arts van je ziekenfonds zijn akkoord geven. Hij zal je toestemming verlenen op voorwaarde dat je:

 • minstens 50% arbeidsongeschikt blijft, en
 • dat het hervatten van je werk geen gevaar inhoudt voor je gezondheid. 

Voor meer informatie over je inkomen bij een deeltijdse werkhervatting, neem je best contact op met je ziekenfonds.

Als je ten laste bent van het ziekenfonds en het werk deeltijds zou hervatten zonder de toestemming van je adviserende arts, dan verlies je je ziekte-uitkeringen.