Gevolgen van een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval leidt vaak tot een tijdelijke of blijvende ongeschiktheid. Daarvoor ontvang je een schadevergoeding. Meestal worden ook de medische, farmaceutische en verplaatsingskosten die uit het ongeval voortvloeien terugbetaald.

Kent het arbeidsongeval een dodelijke afloop? Dan hebben de naaste verwanten van het slachtoffer recht op een vergoeding voor de begrafeniskosten en voor de vervoerskosten voor de overbrenging van het lichaam. De nabestaanden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook rekenen op een rente of overlijdensbijslag. Naargelang de omstandigheden wordt die levenslang of voor een bepaalde tijd uitgekeerd.

Gelukkig heeft niet elk arbeidsongeval zware gevolgen. Soms kan je gewoon verder werken. Wanneer je binnen het bedrijf verzorgd kan worden, je geen arts moet raadplegen, je geen loonverlies lijdt en niet arbeidsongeschikt bent, moet je werkgever enkel zijn register van eerste hulp invullen. Gaat je gezondheid, als gevolg van het ongeluk, achteruit, dan dient het ongeluk wel als een arbeidsongeval te worden aangegeven en wordt de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever ingeschakeld.