Wat is een beroepsziekte?

Lijst van beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte die veroorzaakt wordt door het uitoefenen van je beroep. Er bestaat een lijst van meer dan 150 beroepsziekten. Slachtoffers van zo’n ziekte kunnen een vergoeding krijgen van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Open systeem

Het is ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor een ziekte die niet op deze lijst staat, maar dan is de bewijslast voor het slachtoffer groter.

Wat zijn typische beroepsziekten?

Beroepsziekten die Fedris vaak erkent, zijn tendinitis aan de bovenste ledematen (schouder, pols of elleboog), het carpaletunnelsyndroom, ademhalingsziekten (bv. stoflong, asbestziekten), doofheid of hardhorigheid, huidziekten (bv. na allergie), rugziekten, infectieziekten en been- en gewrichtsziekten van de bovenste ledematen.

Uiteraard is dit geen volledige lijst en kun je dus ook voor andere ziekten een vergoeding als beroepszieke ontvangen.