Vaccinatie als preventie voor een beroepsziekte

Vaccinaties

Heb je een verhoogd risico om een infectie te krijgen tijdens je werk? Als je je kan laten vaccineren, krijg je mogelijk een terugbetaling van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Vaak is het je werkgever die via zijn externe preventiedienst voorziet dat zijn personeel gratis een vaccin kan krijgen. Aanvraag en terugbetaling verlopen dus via de werkgever (bv. een ziekenhuis biedt zijn personeel de mogelijkheid aan om zich gratis te laten vaccineren tegen hepatitis B). Je kunt ook als individu een aanvraag indienen om een vaccin te laten terugbetalen.

Het gaat in hoofdzaak om vaccins tegen hepatitis B of gecombineerde vaccins tegen hepatitis A en B. Onder bepaalde voorwaarden worden ook andere vaccins terugbetaald. De volledige lijst van vaccinaties die Fedris kan terugbetalen staat in een bijzondere nomenclatuur. Zo betalen we bijvoorbeeld ook vaccinaties tegen griep terug aan slachtoffers van ademhalings- of hartaandoeningen. Mensen die voor hun werk naar landen gaan waar tropische ziekten (bv. gele koorts) heersen, krijgen vaccins tegen die ziekten terugbetaald.

De informatie hieronder geldt enkel voor de terugbetaling van vaccins tegen hepatitis.

Wie krijgt een terugbetaling?

Automatische terugbetaling bestaat voor:

 • personeel van ziekenhuisdiensten en medische en paramedische praktijken;
 • personeel van laboratoria waar bloed of biologische producten geanalyseerd worden die met het virus kunnen zijn besmet (klinische biologie, anatoompathologie, oncologie...);
 • studenten geneeskunde, tandheelkunde en paramedische beroepen;
 • personeel van tandartspraktijken;
 • personeel dat tewerkgesteld is in wasserijen van verzorgingsinstellingen.

Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden:

Als je beroepsmatig regelmatig en niet toevallig in contact komt met bloed of met biologische producten, kan je je vaccin tegen hepatitis terugbetaald krijgen. Dit kan bij:

 • personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden en het personeel van rust- en verzorgingstehuizen (RVT);
 • verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten;
 • personeel van kinderkribben;
 • ziekenverplegers en kinderverzorgers van het dagonderwijs;
 • gezinshelpers;
 • werknemers van niet-klinische laboratoria en studenten die er een stage doen waarbij ze in contact komen met menselijk bloed of met biologische producten, bijvoorbeeld laboratoria voor biologie, biotechnologie, DNA-engineering...;
 • ambulanciers;
 • brandweerlieden van de urgentiediensten;
 • brandweerlieden van de hulpdienst 112;
 • beroepsbrandweerlieden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;
 • begrafenisondernemingen: het personeel dat soms in ziekenhuizen werkt;
 • personeel dat toestellen voor medisch gebruik verkoopt en herstelt en dat in contact kan komen met bloed of andere biologische producten;
 • onderwijzers van het speciaal onderwijs voor gehandicapten: privéonderwijs dat niet wordt gesubsidieerd door de overheid;
 • opvoedend personeel van de medisch-pedagogische instituten (MPI);
 • werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen;
 • psychologen die in centra voor individuele therapie werken;
 • schoonmaakpersoneel in scholen voor speciaal dagonderwijs;
 • personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschuttende werkplaatsen werken.

Er is geen terugbetaling voor:

 • gevangenisbewakers;
 • politieagenten;
 • werknemers van wasserijen die geen linnen van verzorgingsinstellingen wassen;
 • EHBO’ers;
 • zeelui ter koopvaardij;
 • personeelsleden die toestellen verkopen en herstellen voor laboratoria die niet bedoeld zijn voor medisch gebruik;
 • personeelsleden van dierentuinen;
 • vuilnisophalers;
 • personeelsleden van begrafenisondernemingen die niet in ziekenhuizen werken.

Terugbetaling van rappelvaccinaties

Fedris betaalt rappelvaccinaties terug (d.w.z. een tweede vaccinatie als de antilichamen van de eerste vaccinatie niet sterk genoeg meer zouden zijn). Voor de terugbetaling van een rappelvaccinatie hepatitis B geldt dat de antilichamen onder de drempel van 10 mlE/ml moeten gekomen zijn.

Zelf je terugbetaling aanvragen

Bedrijven nemen best contact op met Fedris, aangezien er onder meer een softwarepakket moet geïnstalleerd worden in de onderneming.

Als je als individu de plaatsing van een vaccin wil laten terugbetalen, dan moet je twee formulieren naar Fedris opsturen:

Let erop dat je de aanvraag doet voor het vaccin wordt geplaatst. Je hebt immers eerst de goedkeuring van Fedris nodig. Krijg je groen licht van Fedris, dan ontvang je het nodige aantal voorschriftenformulieren om de terugbetaling bij Fedris te regelen. Deze formulieren moeten ingevuld worden door:

 • de dokter die het vaccin voorschrijft, en
 • de apotheker bij wie u het vaccin hebt gekocht.

Hoeveel krijg ik terugbetaald?

De kostprijs in de RIZIV-nomenclatuur komt overeen met het bedrag dat Fedris terugbetaalt. Fedris betaalt de volgende kosten niet terug:

 • dokterskosten voor het voorschrijven en toedienen van de vaccins,
 • laboratoriumkosten voor bloedtesten, en
 • sommige rappelvaccinaties.

Voor deze kosten krijg je uiteraard wel de gewone tegemoetkoming van je ziekenfonds.