Voortgezet gezondheidstoezicht voor ex-houtbewerkers

De gevaren van houtstof

Voormalige houtbewerkers die minstens 20 jaar aan houtstof zijn blootgesteld, kunnen zich gratis laten onderzoeken op neus- en sinuskanker. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) neemt de kosten voor dit onderzoek op zich.

Hout bewerken is niet zonder risico. Houtstof zorgt voor een verhoogd risico op neuskanker. Elk jaar stelt men in België bij meer dan 100 mensen neuskanker vast. Als de ziekte vroeg ontdekt wordt, is er een grote kans op genezing en een kleinere kans op blijvende ernstige letsels. Je op tijd laten onderzoeken, is dus van groot belang.

Voorwaarden voor gratis onderzoek

  • Je bent minstens 55 jaar.
  • Je hebt minstens 20 jaar in de houtsector gewerkt bij een provinciale of gemeentelijke overheid of in de privésector.
  • Je oefent geen beroep meer uit waarbij je in contact komt met houtstof.
  • Je hebt één van onderstaande symptomen.

Symptomen die wijzen op neuskanker

  • Een verstopte neus aan één kant zonder duidelijke reden, langer dan twee weken;
  • neusbloedingen zonder je ergens aan gestoten te hebben;
  • het verminderen of verdwijnen van je reukzin;
  • bloed in je zakdoek als je je neus snuit.

Deze symptomen kunnen ook op iets anders wijzen, maar je neemt ze beter ernstig als je lang in de houtsector gewerkt hebt. Ga dus op tijd naar je huisarts of een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts).

Gratis onderzoek aanvragen

Werk je niet meer in de houtsector en denk je aan alle voorwaarden te voldoen? Je mag ook altijd zelf het aanvraagformulier HOUT-1 naar Fedris sturen. Je krijgt normaal zeer snel een antwoord van Fedris. Bij een positief antwoord kun je je gratis laten onderzoeken. In je brief vind je ook documentatie voor je NKO-arts.

Onderzocht én niets verdacht opgemerkt

Als er bij een eerste onderzoek niets verdachts werd opgemerkt, kan je je opnieuw kosteloos laten onderzoeken wanneer je één of meer symptomen vertoont. Fedris betaalt maximum 2 onderzoeken per persoon en per jaar.

Onderzocht én neuskanker vastgesteld

Als er bij het onderzoek neus- of sinuskanker wordt vastgesteld, moet je je zo snel mogelijk laten behandelen. In principe wordt je ziekte ook erkend als een beroepsziekte. Hiervoor moet je zelf niets ondernemen. Je NKO-arts bezorgt het medische verslag samen met het resultaat van een biopsie aan Fedris. Fedris doet het nodige om jouw rechten op schadeloosstelling wegens een beroepsziekte te onderzoeken.