Terugbetaling geneeskundige zorgen bij beroepsziekte

Soorten medische kosten

Om je beroepsziekte te laten behandelen, moet je wellicht een aantal medische kosten maken. Denk maar een bezoek bij je dokter, de aankoop van medicamenten bij je apotheek, een afspraak in het ziekenhuis…

Dankzij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt je ziekenfonds in ieder geval al een deel van deze kosten terug. Toch is er nog een gedeelte dat je normaal zelf moet betalen: het zogenaamde remgeld. Als je beroepsziekte erkend is bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), kan deze instelling je dat remgeld terugbetalen.

Om een terugbetaling te krijgen van Fedris moeten je medische kosten:

  • ofwel erkend zijn binnen de ziekteverzekering,
  • ofwel voorkomen op een specifieke lijst van geneeskundige verstrekkingen voor beroepziekten.

De kosten moeten natuurlijk wel in verband staan met de beroepsziekte waarvoor je erkend werd. De regeling voor de terugbetaling van medische kosten is dezelfde voor werknemers uit de privésector als voor personeel tewerkgesteld bij een gemeente of provincie.

Hoe krijg ik een terugbetaling?

Om recht te hebben om een terugbetaling, moet je eerst door Fedris erkend zijn als slachtoffer van een beroepsziekte. Zodra je een brief met je beslissing krijgt, krijg je ook een aantal blanco voorschriften. Voor alle kosten die erkend zijn binnen de regeling van de beroepsziekten, volstaat het om een voorschrift ingevuld terug te sturen naar Fedris om een terugbetaling te krijgen. Meer voorschriften nodig? Neem contact op met je dossierbeheerder (vermeld op elke brief).

Sommige kosten komen enkel voor op een specifieke lijst van geneeskundige verstrekkingen voor beroepziekten (bv. sommige vaccins, gammaglobulines, hoorapparaten, orthopedische toestellen, handschoenen, protheses, huur van sanitair materiaal...). U kunt de terugbetaling van deze kosten aanvragen door het voorschrift en de factuur van uw arts naar Fedris te sturen.