Asbestziekte

Losse asbestdeeltjes veroorzaken een aantal specifieke ziekten. Werden bij jou asbestose, diffuse pleuraverdikkingen of een mesothelioom vastgesteld? Je komt dan in aanmerking voor een vergoeding door het Asbestfonds, en dit ongeacht de omstandigheden waarin je met asbest in contact kwam. Deze vergoeding kan na het overlijden van het slachtoffer ook door diens familie aangevraagd worden.

Als de asbestziekte voortkomt uit een beroepsactiviteit, vraag je een vergoeding aan bij het Asbestfonds.