Arbeidsongeval: wat moet er aangegeven worden?

Aangifte: algemene regel

Als je een ongeval hebt gehad, moet je werkgever binnen de 8 kalenderdagen een ongevalsaangifte indienen bij zijn verzekeringsonderneming. De verzekeringsonderneming zal beslissen of het al dan niet gaat om een arbeidsongeval (op de weg naar en van het werk). Aarzel niet om contact op te nemen met het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) als je werkgever weigert een ongevalsaangifte in te dienen of je niet verzekerd heeft.

Ongeval op de arbeidsplaats

Elke plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en op de arbeidsplaats gebeurt tijdens en door de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is een ongeval op de arbeidsplaats.

Ongeval op de weg naar en van het werk

Het gaat om elke plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en op het normale traject naar en van het werk gebeurt. Dat is het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt.