Ziekte

Wie ziek wordt of een ongeval krijgt, komt in aanmerking voor een brede waaier aan steunmaatregelen. Deze hangen af van je specifieke situatie. Iedereen heeft recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van raadplegingen, behandelingen, geneesmiddelen en kosten bij verblijf in een ziekenhuis via het ziekenfonds.

Werknemers hebben, wanneer ze ziek worden, (onder specifieke voorwaarden) recht op gewaarborgd loon.  Het gewaarborgd loon is het normale loon dat je werkgever je betaalt bij het begin van je arbeidsongeschiktheid.

Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep. Een beroepsziekte definiëren is geen evidentie. Er bestaat een officiële lijst die een aantal beroepsziekten opsomt, maar het is het ook mogelijk om een ziekte als een beroepsziekte te laten erkennen als deze niet op deze lijst staat.

Voor verschillende ziektesituaties heeft de overheid daarnaast diverse regelingen uitgewerkt die de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving moeten verbeteren:

  • Bij ziekte van je kind of ernstige ziekte van een ander gezinslid kan je verlof nemen om de patiënt bijstand te verlenen.
  • Het Bijzonder Solidariteitsfonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een aanvullende financiële tegemoetkoming voor bepaalde medische verstrekkingen. 
  • De sociale zekerheid voorziet ook in de terugbetaling van vaccins die kinderziekten en epidemieën kunnen voorkomen.

Als patiënt vind je al je gezondheidsgegevens en onlinediensten op het portaal Mijn Gezondheid. Je ziet er de informatie die zorgverleners (jouw huisarts, ziekenhuis, apotheker…), jouw ziekenfonds of andere overheidsinstellingen (vb. registratie orgaandonatie) elektronisch opslaan en delen.