Gezondheid

Wie ziek wordt of een ongeval krijgt, komt in aanmerking voor een brede waaier aan steunmaatregelen. Deze hangen af van je specifieke situatie. Iedereen heeft recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van raadplegingen, behandelingen, geneesmiddelen en kosten bij verblijf in een ziekenhuis via het ziekenfonds. Werknemers hebben, wanneer ze ziek worden, (onder specifieke voorwaarden) recht op gewaarborgd loon.

Wanneer je ziek wordt door het uitoefenen van een bepaalde beroepsactiviteit, is het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) je eerste aanspreekpunt. Het onderzoekt je ziekte en keert een vergoeding uit voor je arbeidsongeschiktheid, medische kosten en bijkomende hulp. Daarnaast treedt Fedris preventief op bij o.a. lage rugpijn en infectieziekten.

Word je arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval? Contacteer dan de verzekeraar van je werkgever. Die moet je voor de geleden schade en medische kosten vergoeden. Hij baseert de vergoeding op je basisloon en je graad van ongeschiktheid.

Als patiënt vind je al je gezondheidsgegevens en onlinediensten op het portaal eGezondheid. Je ziet er de informatie die zorgverleners (jouw huisarts, ziekenhuis, apotheker…), jouw ziekenfonds of andere overheidsinstellingen (vb. registratie orgaandonatie) elektronisch opslaan en delen.