Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Wezenbijslag

Een kind dat een of beide ouders verloren heeft, kan als weeskind recht hebben op wezenbijslag.
Werknemers en zelfstandigen hebben elk hun eigen regeling.

Voorwaarden

Een kind komt in aanmerking voor wezenbijslag onder de volgende voorwaarden:

 • Het weeskind is een wettig, erkend of geadopteerd kind van de overleden ouder.
 • De rechthebbende is werknemer of is daarmee gelijkgesteld (werkloos, ziek of gepensioneerd).
 • In de 12 maanden voor het overlijden moet de overleden ouder, de overlevende ouder of een andere rechthebbende voldaan hebben aan de voorwaarden om recht te hebben op 6 maanden kinderbijslag in de werknemersregeling.

Er is recht op wezenbijslag vanaf de maand na het overlijden van de ouder(s).

top

Wanneer vervalt het recht op wezenbijslag?

Het kind verliest het recht op wezenbijslag:

 • zodra de overlevende ouder hertrouwt of gaat samenwonen. Het weeskind krijgt dan de gewone kinderbijslag.

  Wanneer de overlevende ouder scheidt of terug alleen gaat wonen, heeft het weeskind opnieuw recht op wezenbijslag.

  Als de overlevende ouder hertrouwt of gaat samenwonen, maar geen contact meer heeft met het weeskind en niet bijdraagt in de kosten voor het kind, kan het weeskind ook nog recht hebben op wezenbijslag.

 • bij volle adoptie, dus als het kind geen wettelijke band meer heeft met zijn ouders.

  Dit geldt niet als de enige adoptieouder de partner was van de overleden ouder.

top

Wie vraagt de wezenbijslag aan?

Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch of er recht is op wezenbijslag, wanneer het via de gemeente verneemt dat een ouder overleden is. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Van een overlijden in het buitenland is het kinderbijslagfonds echter niet altijd op de hoogte.

Als u na het overlijden van (één van) de ouders geen bericht krijgt van het kinderbijslagfonds, vul dan het formulier Aanvraag om wezenbijslag (B) in en stuur het naar het fonds. U vindt het formulier op de website van FAMIFED.

Als een weeskind geen contact meer heeft met de overlevende ouder maar toch geen wezenbijslag krijgt, vul dan het formulier Gezinssituatie weeskinderen (P16 com) in. U vindt het formulier op de website van FAMIFED.

top

Hoeveel bedraagt de wezenbijslag?

Het bedrag van de wezenbijslag vindt u op de website van FAMIFED.

top