Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Erreur 403 - Accès interdit

Cher visiteur, vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page car votre adresse IP vous en empêche l'accès.

  • Si vous rencontrez une erreur 403 sur tous les sites ou la majorité des sites auxquels vous voulez vous connecter, il est probable qu'un problème de proxy, de pare-feu ou de réseau soit à l'origine de l'erreur 403. Supprimez ou désactivez le programme en question puis tentez à nouveau d'accéder à cette page.

  • Si, après cette étape, vous rencontrez une erreur 403 uniquement sur cette page, adressez-vous au Centre de contact.

Centre de contact

Le Centre de contact est joignable du lundi au vendredi, de 07h00 à 20h00, au 02 511 51 51. (En dehors de ces heures, vous pouvez demander que l'on vous rappelle. Un opérateur du centre de contact prendra alors contact avec vous, le jour ouvrable suivant).

Fout 403 - Toegang verboden

Beste bezoeker, u krijgt geen toegang tot deze pagina omdat uw IP-adres dat verhindert.

Mogelijke oplossingen:

  • Krijgt u een fout 403 krijgt op alle sites of op de meeste sites waarmee u verbinding wil maken? Dan wordt de fout waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met de proxy, de firewall of het netwerk. Verwijder of deactiveer het programma in kwestie en probeer dan opnieuw toegang te krijgen tot deze pagina.

  • Als u daarna alleen op deze pagina een fout 403 krijgt, richt u dan tot het contactcenter.

Het contactcenter

Het contactcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 07.00 uur tot 20.00 uur, op het nummer 02 511 51 51. Buiten deze uren kan u vragen te worden teruggebeld. Een medewerker van het contactcenter zal de daaropvolgende werkdag contact opnemen.

Fehler 403 – Forbidden
Zugang nicht erlaubt

Sehr geehrter Besucher, der Zugang zu dieser Seite wird durch Ihre IP-Adresse verhindert.

Mögliche Lösungen:

  • Erhalten Sie die Fehlermeldung 403 bei allen oder den meisten Sites,  zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten? Dann wird der Fehler wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Proxy, der Firewall oder dem Netzwerk verursacht. Entfernen oder deaktivieren Sie das betreffende Programm und versuchen Sie dann erneut, auf die Seite zuzugreifen.
  • Wenn Sie danach nur bei Zugriff auf diese Seite die Fehlermeldung 403 erhalten, wenden Sie sich bitte an das Kontaktzentrum.

Das Contact-Center

Das Contact-Center ist von Montag bis Freitag von 07.00 bis 20.00 Uhr unter der Rufnummer +32 (0)2 511 51 51 erreichbar. Sie haben die Möglichkeit, sich außerhalb dieser Zeiten zurückrufen zu lassen. Ein Mitarbeiter des Kontaktzentrums wird sich an dem auf Ihre Bitte um Rückruf folgenden Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen.