Deze informatie belangt u aan als u:

  • bijdraagt of bijgedragen hebt aan de Belgische sociale zekerheid ,
  • leeft of geleefd hebt in België, en
  • vertrekt of vertrokken bent naar het buitenland om er te leven, te werken, te studeren, van uw pensioen te genieten,...

Deze informatie belangt u niet aan als u:

  • naar het buitenland vertrekt op vakantie, of
  • u zich vestigt in België om er te wonen, te werken, te studeren,...

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.