Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Het account van mijn onderneming beheren

Me aanmelden als Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit)

Me een eerste keer aanmelden als Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit)

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord, wordt u gevraagd om een nieuw wachtwoord op te geven om het account van uw onderneming te activeren. Het systeem zal u vragen om uw rijksregisternummer in te voeren. U vult twee keer uw nieuwe wachtwoord in.

Als u uw wachtwoord niet binnen de 30 dagen aanpast, zal de verantwoordelijke van uw onderneming nieuwe toegangscodes moeten laten activeren door contact op te nemen met het Contactcenter op het nummer 02 511 51 51. Dat is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 7 en 20 uur.

Nadat u zich hebt aangemeld op het portaal, hebt u toegang tot het account van uw onderneming als Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit). Dat account biedt u toegang tot alle beveiligde onlinediensten bestemd voor ondernemingen. Dit zijn onlinediensten die op het portaal van de sociale zekerheid of op een federale site gehost worden.

Concreet omvat het beheer van het account van uw onderneming het beheer van de standaardhoedanigheid, die geactiveerd wordt bij de creatie van het account, alsook de activering en het beheer van bijkomende hoedanigheden. Om u daarbij te helpen, kunt u een co-Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) aanstellen.

Om u te helpen een specifieke hoedanigheid te beheren, kunt u ook een Toegangsbeheerder (lokale beheerder) aanstellen. U kunt net veel Toegangsbeheerders (lokale beheerders) aanstellen als het aantal geactiveerde hoedanigheden binnen uw onderneming.

Concreet omvat het beheer van een hoedanigheid van uw onderneming de volgende taken: de aanmaak van user accounts en de configuratie van een hele reeks parameters, zoals de parameters die gebruikt worden om taken te routeren of gegevens via gestructureerde berichten door te sturen. Elke Toegangsbeheerder (lokale beheerder) die u aanstelt, zal op zijn beurt een co-Toegangsbeheerder (lokale beheerder) kunnen aanstellen om hem te helpen bij de uitvoering van zijn taken.